API文档 API Documentation

API版本1

存图库API V1,允许访客直接上传图片到存图库内。

API 调用

请求方法

可以使用POST或者GET来调用存图库的API V1,推荐使用POST请求方法。

请求URL

https://cuntuku.com/api/1/(action)/ (如果不能使用,请删除最后的"/")

参数

 • key API v1 key: 584bf3b4398f4e01f695cc0c50253110
 • action 你想做的事儿 [values: upload]。
 • source 不管是图片链接还是 base64编码图像字符串, 亦或者是您的本地文件。
 • format 设置返回格式 [values: json (default), redirect, txt]。

调用示例

GET https://cuntuku.com/api/1/upload/?key=584bf3b4398f4e01f695cc0c50253110&source=http://somewebsite/someimage.jpg&format=json

注:上传本地文件时,必须使用POST。

API响应

API v1 的响应将取决于不同 格式 参数:

 • json 显示所有的图像中的JSON格式上传的信息。[默认]
 • txt 返回text/plain格式的图片URL。
 • redirect 重定向到的图片URL。

当使用JSON时,响应将有标题状态代码,以便您可以轻松查看到请求是否正常。 它还将输出status_txtstatus_code属性。

例如响应(JSON)

{
		"status_code": 200,
		"success": {
			"message": "image uploaded",
			"code": 200
		},
		"image": {
			"name": "example",
			"extension": "png",
			"size": 53237,
			"width": 1151,
			"height": 898,
			"date": "2014-06-04 15:32:33",
			"date_gmt": "2014-06-04 19:32:33",
			"storage_id": null,
			"description": null,
			"nsfw": "0",
			"md5": "c684350d722c956c362ab70299735830",
			"storage": "datefolder",
			"original_filename": "example.png",
			"original_exifdata": null,
			"views": "0",
			"id_encoded": "L",
			"filename": "example.png",
			"ratio": 1.2817371937639,
			"size_formatted": "52 KB",
			"mime": "image/png",
			"bits": 8,
			"channels": null,
			"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png",
			"url_viewer": "http://127.0.0.1/image/L",
			"thumb": {
				"filename": "example.th.png",
				"name": "example.th",
				"width": 160,
				"height": 160,
				"ratio": 1,
				"size": 17848,
				"size_formatted": "17.4 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.th.png"
			},
			"medium": {
				"filename": "example.md.png",
				"name": "example.md",
				"width": 500,
				"height": 390,
				"ratio": 1.2820512820513,
				"size": 104448,
				"size_formatted": "102 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png"
			},
			"views_label": "views",
			"display_url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png",
			"how_long_ago": "moments ago"
		},
		"status_txt": "OK"
	}

例如响应(TXT)

http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png

Kenzie revised and updated on May 12, 2017.

Upravte nebo změňte velikost libovolného obrázku kliknutím na náhled obrázku
Upravte jakýkoli snímek tím, že se dotknete náhledu obrázku
Můžete přidat další obrázky z vašeho počítače nebo přidat URL adresy obrázků.
Můžete přidat další obrázky z vašeho zařízení, pořídit fotku nebo přidat URL adresy obrázků.
Nahrávání 0 obrázek (0% kompletní)
Fronta se nahrává. Proces nahrávání by měl trvat jen několik sekund.
Nahrávání dokončeno
Nahraný obsah byl přidán do . Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem.
Nahraný obsah byl přidán do .
Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem. Musíte se vytvořit účet nebo přihlásit se pro uložení tohoto obsahu do svého účtu.
Žádné obrázek nebyly nahrány
Bohužel se vyskytly nějaké chyby a server nemohl dokončit vaše požadavky.
  nebo zrušitzrušit zbývající
  Upozornění: Některé obrázky nelze nahrát. dozvědět se více
  Zkontrolujte chybovou zprávu kde se dozvíte více informací.
  JPG PNG BMP GIF 1 MB