API文档 API Documentation

API版本1

存图库API V1,允许访客直接上传图片到存图库内。

API 调用

请求方法

可以使用POST或者GET来调用存图库的API V1,推荐使用POST请求方法。

请求URL

https://cuntuku.com/api/1/(action)/ (如果不能使用,请删除最后的"/")

参数

 • key API v1 key: 584bf3b4398f4e01f695cc0c50253110
 • action 你想做的事儿 [values: upload]。
 • source 不管是图片链接还是 base64编码图像字符串, 亦或者是您的本地文件。
 • format 设置返回格式 [values: json (default), redirect, txt]。

调用示例

GET https://cuntuku.com/api/1/upload/?key=584bf3b4398f4e01f695cc0c50253110&source=http://somewebsite/someimage.jpg&format=json

注:上传本地文件时,必须使用POST。

API响应

API v1 的响应将取决于不同 格式 参数:

 • json 显示所有的图像中的JSON格式上传的信息。[默认]
 • txt 返回text/plain格式的图片URL。
 • redirect 重定向到的图片URL。

当使用JSON时,响应将有标题状态代码,以便您可以轻松查看到请求是否正常。 它还将输出status_txtstatus_code属性。

例如响应(JSON)

{
		"status_code": 200,
		"success": {
			"message": "image uploaded",
			"code": 200
		},
		"image": {
			"name": "example",
			"extension": "png",
			"size": 53237,
			"width": 1151,
			"height": 898,
			"date": "2014-06-04 15:32:33",
			"date_gmt": "2014-06-04 19:32:33",
			"storage_id": null,
			"description": null,
			"nsfw": "0",
			"md5": "c684350d722c956c362ab70299735830",
			"storage": "datefolder",
			"original_filename": "example.png",
			"original_exifdata": null,
			"views": "0",
			"id_encoded": "L",
			"filename": "example.png",
			"ratio": 1.2817371937639,
			"size_formatted": "52 KB",
			"mime": "image/png",
			"bits": 8,
			"channels": null,
			"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png",
			"url_viewer": "http://127.0.0.1/image/L",
			"thumb": {
				"filename": "example.th.png",
				"name": "example.th",
				"width": 160,
				"height": 160,
				"ratio": 1,
				"size": 17848,
				"size_formatted": "17.4 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.th.png"
			},
			"medium": {
				"filename": "example.md.png",
				"name": "example.md",
				"width": 500,
				"height": 390,
				"ratio": 1.2820512820513,
				"size": 104448,
				"size_formatted": "102 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png"
			},
			"views_label": "views",
			"display_url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png",
			"how_long_ago": "moments ago"
		},
		"status_txt": "OK"
	}

例如响应(TXT)

http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png

Kenzie revised and updated on May 12, 2017.

Rediger eller endre størrelse på hvilket som helst bilde ved å klikke på forhåndsvisningen
Rediger et bilde ved å ta på miniatyrbildet
Du kan legge til flere bilder fra din datamaskin eller legg til bilde-URLer.
Du kan legge til flere bilder fra din enhet, ta et bilde eller legg til bilde-URLer.
Laster opp 0 bilde (0% fullført)
Køen lastes opp. Dette burde bare ta noen få sekunder å fullføre.
Opplasting fullført
Opplastet innhold lagt til i . Du kan opprett nytt album med innholdet du nettopp lastet opp.
Opplastet innhold lagt til i .
Du kan opprett nytt album med innholdet du nettopp lastet opp. You must opprett konto or logg inn to save this content into your account.
Ingen bilde ble lastet opp.
Noe gikk galt og systemet kunne ikke fullføre handlingen.
  eller avbrytavbryt gjenstående
  Advarsel: Noen av bildene kunne ikke lastes opp. Lær mer
  Sjekk feilmeldingen for mer informasjon.
  JPG PNG BMP GIF 1 MB